top of page

Ostend Basketball Academy

Oostende en basketbal, het is sinds jaar en dag een meer dan geslaagd huwelijk.  Het succesverhaal van de Ostend Basketball Academy begon in 2009 met één coach en zes spelers die eind april niet wilden dat het basketbalseizoen al voorbij was.

 

Ostende et le basket, un marriage plein de succès pendant plusieurs années.  L'Histoire de l'Ostend Basketball Academy commence en 2009 quand un coach et six joueurs ne veulent pas terminer la saison au mois d'avril.

 

Ostend and basketball, since decades it has become a wonderful marriage.  The successful story of the Ostend Basketball Academy begins in 2009, when a coach and six of his players don't want the season to end already in April.

 

De competitie was gedaan, maar niet iedereen van het U10-ploegje wilde stoppen met trainen.  Dus huurden we wat zaaltjes en trainden twee maanden verder, drie keer per week, op woensdag, vrijdag en in het weekend.  De zomervakantie begon, twee weekjes absolute rust legde de coach op.  Erna werkten we weer verder aan onze skills, drie weken lang, elke morgen.  Na de zomer kwamen we terug in de club en iedereen zag dat we een extra stap vooruitgezet hadden.  Hoe kon dat?

 

In de herfstvakantie hielden we een eerste kampje, met twaalf spelers.  We vroegen de erkennning als sportvereniging aan, zo was Basket Is Fun geboren.  In de jaren die volgden werden bepaalde activiteiten klassiekers, kwamen topcoaches als Lucien Van Kersschaever over de vloer, weken we uit naar andere gemeentes.  Het project groeide, maar het bleef waken over de kwaliteit.

 

Het gamma bestond, werd uitgebreid en kreeg vaste vorm. PreSeason en AfterSeason Workouts werden vaste waarden naast de kampen. De diverse activiteiten werden gefinetuned op zoek naar de beste formules. Er werd samengewerkt om niet alleen de balvaardigheid te oefenen, maar ook de conditie, de looptechniek, ...

 

Omdat de activiteiten vaste vorm kregen en niet langer alleen als losstaande activiteiten konden worden gezien, ontstond de Basket Pass, een eenmalige bijdrage die het deelnemen aan meerdere activiteiten voordeliger maakte.

 

In 2015 speelden enkele jongens mee op het internationale toernooi van Bourbourg onder leiding van onze headcoach.  Na te hebben gezien hoe de jongens in drie dagen wedstrijdervaring op topniveau groeiden en hoe ze ook als groep deze ervaring beleefden stond ons besluit vast.

 

In de zomer van 2015 hakten we de knoop door om de Ostend Basketball Academy op te richten. Meer kwaliteit nog om de wil om te werken en het basketplezier te verhogen. Maar omdat er niks boven wedstrijdervaring gaat, besloten we om naast het reeds bestaande programma ook een reeks tornooien te bezoeken met de Ostend Basketball Academy All Stars.

 

Deze All Stars zijn uitsluitend spelers die kozen voor een Basket Pass, met de passie om het hele jaar door te werken aan hun skills. Tijdens het seizoen spelen ze met hun eigen team in de competitie, terwijl de anderen rust inbouwen werken wij verder en doen we ervaring op in toernooien in buiten- en binnenland.  De wedstrijdervaring, de beleving en het groepsgevoel vormen een mooie aanvulling op het fundament van passie en de wil om te werken.

In de voorbije jaren werkten wij samen met coaches als Lucien Van Kersschaever, Jacques Vandescure, Daniel Goethals, Pascal Angillis, Jan Vermeersch, Tom Johnson, Hans De Wispelaere, Bruce Minne en vele andere.

 

Vanaf januari 2017 wordt ook een werking opgestart in Roeselare.

Het seizoen 2017-2018 opent met nog meer kwaliteit.  De kampen worden hoofdzakelijk nog geleid door headcoaches Pascal Angillis en Tom Johnson.  Ook de begeleidende coaching staff wordt naar een hoger niveau getild.

Ook de deelname aan toernooien wordt in een groter licht geplaatst.  We werken elk jaar naar één doelstelling toe, met name interne deelname aan het X-Mas Tournament vanaf 2018 met U17, U14 en U12.  Het engagement om mee te spelen op de toernooien moet dus groter zijn bij de spelers.  We stellen een team samen in of net na de paasvakantie en vanaf dan wordt er gewerkt naar het X-Mas Tournament toe.  De andere toernooien tijdens het jaar worden als voorbereiding beschouwd.  De coaching en begeleiding wordt naar een hoger niveau getild met coaches uit de hoogste reeksen, begeleiding van ploegverantwoordelijken, assistants en kine.  Allen gediplomeerd.

De spelers die in dit project stappen maken vanaf heden deel uit van de EliteBallers Academy.

We benadrukken graag nog eens dat onze Academy een mogelijkheid is voor spelers om zich individueel te verbeteren en te genieten van het kameraadschap dat onze sport biedt.  De Academy is met geen enkele club gelinkt en werkt dus ook niet als scoutingsapparaat voor gelijk wie.

Vanaf 1 september 2018 wordt de Basket Pass grondig hervormd.  Meer informatie hieromtrent volgt in de loop van de maand maart.  Voor bestaande spelers van een Basket Pass waarvan de geldigheidsdatum 31 augustus 2018 overschrijdt, volgt er een speciale regeling.  Nieuwe Basket Passen vanaf 16 februari 2018 zijn enkel mogelijk voor de periode van 2 april 2018 tot en met 31 augustus 2018 aan een verminderd tarief met andere voorwaarden.

Om de werking nog te vergroten verandert de naam Ostend Basketball Academy vanaf 1 maart 2018 in EliteBallers.  

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie geldig vanaf 1 november 2017, ter vervanging van alle voorgaande)

Art. 1 Inschrijving en annulatie kampdeelname

(a) Van zodra een speler ingeschreven is op de website, is de inschrijving definitief.

Elke annulatie dient via email op info@ostendbasketballacademy.be gemeld worden voor de start van het kamp.  Bij niet betaling van de kampbijdrage voor de start van het kamp is het verplicht op de eerste dag van het kamp voor aanvang van het kamp te betalen.

(b) Bij niet opdagen van speler op het kamp wordt de volledige kampprijs aangerekend op het normale tarief (tarief niet Basket Pass).  Afzeggingen binnen de laatste zeven dagen voor het kamp worden eveneens niet terugbetaald.  Is de bijdrage op dat moment nog niet betaald, dan wordt die aangerekend op het normale tarief (tarief niet Basket Pass).

(c) Basket Passers kunnen hun kampdeelname wel annuleren tot 7 dagen voor het kamp begint, mits de bijdrage voor de Basket Pass volledig betaald is vooraleer de kampbijdrage betaald werd.  De kampbijdrage wordt niet teruggestort, maar bijgehouden voor een volgende deelname.  Is er geen deelname meer voor het verstrijken van de Basket Pass, dan kan het bedrag in mindering gebracht worden op een nieuwe Basket Pass.

Art. 2 Niet tijdige betalingen

(a) Bij niet-betaling van kampbijdrage binnen de zeven dagen na het einde van het kamp, wordt de kampprijs automatisch verhoogd met 10% met een minimum van 25 euro.  Bij niet betaling binnen de drie maand na einde van het kamp wordt de volledige kampprijs aangerekend, plus een forfaitaire kost van 150 euro.

(b) Niet tijdige betaling van onkostenvergoedingen anders dan kampbijdragen worden automatisch verhoogd met 10% met een minimum van 25 euro.  

Art. 3 Eigendomsrecht Ostend Basketball Academy & Fotomateriaal

(a) De namen 'Ostend Basketball Academy', 'EliteBallers' en 'EliteBallers Academy' kunnen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van voorzitter Bjorn Vandenabeele.  Elk gebruik door derden zal gefactureerd worden aan 50 euro per dag vanaf de vaststelling van gebruik.  De facturatie kan op gelijk welk moment gebeuren en blijft lopen tot het verwijderen van elke verwijzing naar de Ostend Basketball Academy.

(b) Ook alle foto's van de stages blijven eigendom van de Ostend Basketball Academy, EliteBallers en EliteBallers Academy.  Gebruik voor andere doeleinden buiten de Academy zullen gefactureerd worden aan 75 euro per gebruikte foto volgens de toepassing van het auteursrecht.

bottom of page